Super junaki in super knjige

6. februar 2017

[Radovljica]: Projekt za spodbujanje branja, ki ga Knjižnica A. T. Linharta Radovljica izvaja v sodelovanju z Založbo Zala. Projekt je pilotski in ga bomo sprva izvajali na OŠ F. S. Finžgarja Lesce in OŠ A. T. Linharta Radovljica.

Super junaki in super knjige, 6. februar 2017

učenci OŠ Radovljica z Darkom Čudnom (6. februar 2017)

s spletne strani  Knjižnice A. T. Linharta Radovljica

[space]