Fiona Lumbers se je leta 2000 vpisala na študij likovne umetnosti v Londonu in se posvetila ilustriranju. K nenehnemu delu, k prizadevanju po ustvarjanju najboljših ilustracij jo spodbujajo notranji dar, velika želja po ustvarjanju lepega in seveda ljubezen do sina.

Je ena tistih talentov, ki v vsaki novi slikanici znova in malo drugače razprostre krila svoje domišljije in umetniške moči, tako vsakič znova ustvari barvit, ustvarjalen, svoboden prostor malim in velikim ljubiteljem slikaniških zgodb.


Povezane knjige: