Razpis Mušnica 2016

Spoštovane ilustratorke, spoštovani ilustratorji.

Najprej vsem hvala: kar zasuli ste nas s svojimi deli. Ker je tako, ker smo dobili veliko lepih “slikanic”, ker žal ne moremo objavljati kar vseh, smo izbrali dve, ki ju bomo izdali v letu 2017:


Dunja Jogan: Srečkov kovček

Andreja Gregorič: Darilo

Naj naša izbira vsem sodelujočim na razpisu ne jemlje poguma.

Ne le da so nekatere uredniške zmote že prav legendarne, tudi vse že vnaprej obveščamo, da bomo razpis Mušnica še kdaj, mogoče že jeseni 2017, ponovili.

Vsem še enkrat hvala, čestitke za ustvarjeno in veliko navdiha še naprej!

Uredništvo Založbe Zala