Rørvik, Bjørn F.: Mala vrla viteza.
Ilustr. Alice Lima de Faria. Prev. Darko Čuden. (Zala, 2022), 49 str.

| C – 1. stopnja

| Vitezi | Princese | Zmaji (bajeslovna bitja) | Drugačnost | humor | prijateljstvo | pustolovščine | reševanje | zabava

Princeska je izginila in kralj pošlje za njo dva viteza – to sta Roženkravt in Netresk – naj jo poiščeta. Po nekaj težavah jo najdeta v zmajevem brlogu, toda ona noče domov, ker se ima tam fino. Kaj se potem zgodi v brlogu, ne bom izdala, konča pa se tako, da se princesa dogovori z vitezoma, da bosta naslednjič prav onadva prišla po njo. Na živce ji gre, da je ves čas pod kontrolo, da nikamor ne sme sama … Besedilo je duhovito, ilustracije so humorne, oboje premore vrsto šaljivih podrobnosti! Prevod v slovenščino je imeniten!

Spodbude za branje:

Zgodba spominja na težave najstnikov, ki bi šli radi malo po svoje, starše pa to zelo skrbi. Slikanica se mi zdi vznemirljiva za mlade bralce različnih starosti in za starše. Zato bom organizirala branje z otroki v predbralnem obdobju (tem bom jaz brala besedilo, ilustracije si bomo ogledovali skupaj), ponudila jo bom v branje otrokom posebej v 1. 2. in 3. triletju in jih prosila za njihova mnenja. Čez vse šolsko leto bom že našla priložnost, morda pa bo to na kakšen kulturni dan ali dan, ko organiziram srečanje otrok in njihovih staršev (srečanje, ko spodbujam družinsko in medgeneracijsko branje). V vseh skupinah bralcev prisluhnem prvim odzivom, nato jih prosim, naj predstavijo književne osebe (oba viteza, princeso, kralja, zmaja in druge) in dogajanje ter ob njem povedo, kako so ga razumeli in občutili. Kakšna se jim zdi ilustracija? Kako občutijo prevod? (Bi zbrali posamezne »čudne« besede, ki jih je uporabil odlični prevajalec Darko Čuden?) Sporočila zberem in jih primerjam. Objavim jih v Priporočilnici (Mnenja bralcev) Bralne značke. Tam pričakujemo tudi odzive posameznih bralcev slikanice.
mag. Tilka Jamnik