NARAVNOST ZA NOSOM

AVTORICA RUTH TORMO, PREVAJALKA VERONIKA ROT

Mladinski roman – najbrž primeren predvsem za 2.–3.triletjeOŠ – pripoveduje, da si mladim pri iskanju identitete ni treba prizadevati, da bi na vsak način ugajali vrstnikom. Mila v resnici ne želi biti takšna kot njena prijateljica Viktorija (po novem Vicky) in puhloglave pripadnice njene skupine, a prav tako neželi izgledati čudaška in si ne želi bitiosamljena. Potem vrazred pride novi sošolec Liam, ki je drugačen, ne le zaradi velikeganosu, ampak ker je sproščen, bister in duhovit ter si upa biti takšen, kot je. Toda tudi on ima svoje skrite stiske. Mila inLiam se spoprijateljitain roman se po nekaj osupljivih dogodkih (neverjeten pustolovski del zgodbe bo zagotovo pritegnil mlade bralce!) lepo izteče v sporočilo, naj bodo najstniki pri iskanju samih sebe iskreni in pogumni, naj gredo »naravnost za nosom«. V romanu je zelo duhovito tudi jezikovno poigravanja z besedo nos, anagrami idr. Naslovi vseh poglavij vsebujejo besedo »nos«…ne verjamete? Vsaj malo vtaknite nos v knjigo, pa boste videli.

Spodbude za branje:-Kratka predstavitev na hrbtni strani knjige in na domači strani založbe: https://zalozba-zala.si/knjiga/naravnost-za-nosom/.

Tam je tudi zelo primerna predstavitev Maje Črepinšek in nekaj prvih strani romana.

Razumemo, kaj pomeni frazem naravnost »za nosom«?

Po branju romana spodbujam mlade bralce, da povedo svoje vtisein mnenja. Vodim jih tako, da spregovorimo o osrednjih temah romana: odraščanje in iskanje identitete (kaj opazi Mila pri svoji prijateljici in drugih sošolkah, kaj si želi ona? Kakšen je novi sošolec Liam? Se Mila na začetku želi družiti z njim?); sprejemanje svoje in drugačnosti drugih (Liam ima nenavadno velik nos, za ljubljenčka pa vietnamskega prašička, Mila se zdi sama sebi predebela); sprejetje v družini (Liamova starša sta znanstvenika, ki ju varstvo okolja skrbi mnogo bolj kot lastni sin, veliko se selijo, kar sicer sproščenemu Liamu vendarle povzroča težave in osamljenost); sporočilnost izročila (zgodba o čarovnici Smrduhi); Milin stric Santi ima paranormalne sposobnosti … in najbrž še kaj.

Kako mladi bralci doživljajo pustolovski del zgodbe, ko se Mila in Liam po »potresu« odpravita iskat odrešilno geslo, in to sredi noči na otoček sredi jezera in v goro na njem? Jim je ta odštekani domišljijski del všeč?

Kako pa se jim zdi preigravanje z besedo »nos«? So za to, da skupaj premislimo naslove poglavij, ki vsi vsebujejo besedo »nos«?

Kaj pa anagram Mila in Liam? Pa druge besedne igrarije, bogat jezik avtorice in prevajalke?

Bi mladi bralci želeli priporočiti to knjigo vrstnikom?

Poskušajmo narediti kratko reklamno sporočilo, morda takšno, da poleg naslova vsebuje še en frazem z besedo »nos«! Napovednik posnamemo kot kratek video.Nadaljnje spodbude za branje:

Frazemi s sestavino nós: https://fran.si/iskanje?View=1&Query=nos&All=nos&FilteredDictionaryIds=192

bíti šè móker pod nósom,

dáti kómu po nósu,

dobíti jíh po nósu,

iméti [dóber] nós [za kàj],

iméti nós kot krompír, íti za nósom,

na vrát na nós, ne vídeti dljé od svôjega nósa,

nós cvetè kómu, nós se je podáljšal kómu,

nós se je povésil kómu, odíti z dólgim nósom, ostáti z dólgim nósom,

pod nósom se obrísati za kàj,

pomolíti nós [kám, od kód],

potegníti kóga za nós,

tenák nós iméti,

v nós gré kàj kómu,

vídeti dálje od svôjega nósa,

vídeti dljé od svôjega nósa,

víhati [svój] nós [nad kom/čím],

[visôko] dvígati nós, [visôko] dvígniti nós,

[visôko] dvigováti nós,vléčenjeza nós,

vléči kóga za nós, vodíti kóga za nós,

vtakníti [svój] nós v kàj, vtíkati [svój] nós v kàj,

z dólgim nósom,

zalopútniti kómu vráta pred nósom,

zapréti kómu vráta pred nósom

mag.Tilka Jamnik