Imeniten roman za mlade bralce v 2. triletju, pa tudi za starejše in celo odrasle ? Na videz je lahkoten, toda duhovit in humoren (na glas sem se smejala med branjem), obenem pa kritično opozarja na odnose med ljudmi. In kot da je Frank, ki hodi v 5. razred, v tem kratkem času odrastel v svet (odraslih), kjer vlada denar. Prevod je sijajen, prevajalec Darko Čuden pa je prispeval tudi kratko spremno besedo ?
Mama in Frank sta zadela na lotu 24 milijonov. Sorodniki in vaščani ju začnejo prositi za denarno pomoč pri reševanju različnih problemov in da bi se temu nekako izognila, mama objavi, da bo darovala nekomu milijon za prijaznost. Ljudje začnejo opravljati različna prijazna dela (prva polovica romana ponudi bralcu vrsto idej, kako vse bi lahko bili prijazni!), onadva pa se umakneta na krajše počitnice na Sredozemsko morje. Medtem pa doma nekatere ljubeznivosti v naprezanju po milijonu prerastejo v hudobije. Tako imata oba, mama in Frank, dovolj priložnosti, da razmišljata o svojem odnosu do nenadnega bogastva in spoznavata, kaj vse ljudje naredijo za denar, namreč dobro in slabo.
Arnfinn Kolerud: Milijonček za prijaznost. Prev. Darko Čuden.
Mag. Tilka Jamnik