“Pri vsakem je opis, kako so vzgojitelji in starši fantu pomagali do samouresničevanja potencialov, kako so prepoznali njegove talente in spodbujali njegove močne strani. Knjiga je namenjena vsem, ki sodelujejo pri vzgoji fantov – od staršev, do vzgojiteljev in učiteljev.”

“Besedilo je izrazito nepristransko in je lahko odlično izhodišče za razgovor. Knjiga je dobila mnogo uglednih priznanj, svet je obšla v več kot 400.000 izvodih in v več ko 17 jezikih.”

Mnenja je napisala Maja Črepinšek.