Zbirka zgodb, Svetilnik v temi, je sad biblioterapevtskega projekta, ki verjame v zdravilno moč zgodb. Knjiga je prvič izšla februarja 2012 v New Delhiju, na mednarodni konferenci o terapiji s knjigami z naslovom Branje je zdravljenje. Zgodbe so postavljene v indijsko okolje, z njimi spoznavamo življenje otrok v Indiji, hkrati pa so brezmejne, lahko jih prenesemo kamorkoli v svetu, saj se vsepovsod soočamo s problemi kot so: smrt, izgube, zapuščenost, samomor, naravne nesreče, posvojitve, invalidnost, vojna, krušni starši, verska nasprotja, ločitev, bolezen … Zgodbe govorijo o hudih preizkušnjah, skozi katere morajo otroci, a se na koncu optimistično iztečejo. Pisci so zmeraj na strani ranjenega otroka in vedno se najde tolažba, uteha, pot in pomoč. Včasih se otroci rešijo ob sočutju drugih ljudi, s poslušanjem zgodb, preko ustvarjalnosti ali s pomočjo tega, zaradi česar so trpeli. Kot pravi knjižničarka Sabina Burkeljca, katera je zgodbe prinesla v Slovenijo, vsak človek mora imeti vsaj enega človeka, ki bi mu lahko zaupal svojo zgodbo, človeka, ki bi nato to zgodbo sprejel, jo pobožal, vzel med tople dlani in jo nosil v svojem srcu.