Po obsegu skromna slikanica o družbeni geografiji potrjuje izkušnjo, da za odličnost ni potreben velik obseg, ampak prava vsebina, podana na izviren način. Ob podobah Chagallovske mehkobe in barvitosti kanadski učitelj geografije in sociologije predstavlja sodobni svet, preveden v predstavljivo velikost vasi s 100 prebivalci. Metoda je preverljiva tem bolj, ker avtor na koncu navaja vire za podatke, s katerimi poseli in opremi to vasico. Spreten pedagog bo slikanico s pridom uporabil pri svojem delu in na primer našim otrokom v tej vasici poiskal Slovence; potrebnih bo kar 100 takih vasi in samo v treh od stotih bi našli po enega Slovenca. Na koncu avtor zapiše nekaj nasvetov za spodbujanje zanimanja otrok za zemljepis in naš planet in med spodbudami posebno pozornost posveča igri. Slikanica vsekakor predstavlja velik miselni in estetki užitek. (VZ)

Slikanica Če bi bil svet vasica je prejela priznanje ZLATA HRUŠKA, priznanje za eno najboljših knjig za otroke in mladino, ki so izšle v letu 2011. Na to nagrado smo še posebej ponosni!